مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان عایق بندی و تنظیم صدا برای نخستین بار در سال 1379 تدوین شد. در این مبحث، پس از بیان شاخص های آکوستیکی لازم برای درک مقررات، مقادیر نوفه مجاز برای فضاهای مختلف و همچنین مقررات صدابندی هوابرد و کوبه ای جداکننده های مختلف در ساختمان ها با کاربری های گوناگون عنوان گردید. هم چنین روش محاسبه صدا بندی یک جدار مرکب و مقادیر عددی صدابندی هوابرد و کوبه ای تعدادی از جداکننده ها در جداول پیوست ارائه  شدند.

 

در اولین بازنگری مبحث در سال 1390، با توجه به نیاز های مطرح شده از طرف جامعه مهندسی، موارد زیر در کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شد:

 • منطقه بندی شهری از نظر تراز نوفه محیطی برای کاربری های ساختمانی گوناگون
 • تکمیل مقررات آکوستیکی برای تعداد بیشتری از کاربردها
 • بازنگری مقادیر مجاز نوفه و صدابندی با توجه به منطقه بندی شهری
 • تکمیل جداول صدابندی اجزای ساختمانی با توجه به سیستم های سنتی و نوین
 • ارائه مقادیر ضریب جذب صدای تعدادی از مواد و مصالح ساختمانی جهت بهینه سازی آکوستیک داخلی فضاها، در جداول پیوست
 • ارائه مثالی از مراحل طراحی آکوستیکی برای دو مجموعه ساختمانی با کاربرد های مختلف (آموزشی و مسکونی) جهت راهنمایی

 

 

با هدف گسترش حوزه شمول و اجرایی شدن این مبحث در صنعت ساختمان کشور و با توجه به لزوم بروزرسانی مطالب، بار دیگر مبحث مورد بازنگری قرار گرفته و موارد زیر در ویرایش سوم کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان لحاظ شده است :

 • ویرایش متن و ترتیب قرارگیری تعاریف در جهت سهولت استفاده آن ها
 • مطرح نمودن شاخص وضوح گفتار در قسمت تعاریف ، به عنوان یکی از شاخص های مهم تعیین کننده وضعیت آکوستیک داخلی برای فضاهای با کاربرد خاص
 • بازبینی و اصلاح جدول منطقه بندی شهری از نظر نوفه محیطی در بخش مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها و اضافه نمودن کاربری های جدید به آن
 • ویرایش مجدد متن و یادآوری های قسمت مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها
 • بازنگری مقادیر مجاز نوفه زمینه ، زمان واخنش و صدابندی در جداول مربوط به هر کاربرد و اعمال مقادیر جدید در کلیه جداول ارائه شده
 • اصلاح عناوین فضاها و جداکننده ها ، همچنین تفکیک و مرتب سازی نوع جداکننده ها در جداول صدابندی با توجه به کاربرد آنها
 • ارائه مقادیر مجاز شاخص وضوح گفتار برای فضاهای با کاربرد خاص
 • انتقال مقادیر مجاز برای فضاهای مشترک در کاربردهای گوناگون ، به بند جدیدی تحت همین عنوان
 • ارائه مقادیر مجاز نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه در جداول نوفه زمینه برای کاربردهای مختلف
 • اضافه کردن مقادیر شاخص های درجه تراگسیل صدا و درجه صدابندی کوبه ای در جداول صدابندی ، برای استفاده کنندگان از استاندارد های ASTM
 • اصلاح پیوست راهنمای طراحی آکوستیکی با توجه به لزوم در نظر گرفتن حریم برای بزرگراه های شهری

امید است با تکمیل اطلاعات و ارائه راهنمایی ها و مثال ها در مبحث بازنگری شده جدید، زمینه اجرایی شدن این مبحث در صنعت ساختمان کشور فراهم شود.

 

 

برای دانلود کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان لینک زیر را دانلود کنید:

 • حجم فایل: 14 مگابایت

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان