فنون میکروفن گذاری

فنون میکروفن گذاری

فنون میکروفن گذاری چیست؟

 

مجموعه میکروفن گذاری طبل ها، سنج ها  و درام ست

اولین گام تنظیم صدا دهی درست طبل ها و سنج ها در استودیو است زیرا اگر صدایشان کم حجم و حقیر باشد باید وقت زیادی را در اتاق کنترل برای بهبود بخشیدن به صدای آنها اختصاص دهید قرار دادن درام ست در روی سکوی با ارتفاع ۴۵ سانتی متری سبب کاهش نشت صدا در فرکانس‌های پایین می گردد و ضمناً دید بهتری بین نوازنده آن و بقیه ارکستر ایجاد می شود برای کاهش نشت صدا به میکروفون های دیگر می توانید آن را با صفحات چوبی ضخیم با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر احاطه کنید برای جداسازی صوتی بیشتر درام ست را در یک  کابین با پنجره های مخصوص قرار می دهند این روش برای اورداب کردن به صورت زنده و همزمان به کار می رود.

 

کوک درام ها

یکی از راز های تولید صدای خوب توسط طبل ها تنظیم دقیق آن است اگر قبل از میکروفون گذاری طبل را برای صدا دهی درست تنظیم نموده و اصوات زائد را از بین ببرید بهتر است ابتدا بیایید به  پوسته های صاف و صیقلی صدای زنگ دار و پایدار تری دارند در حالی که پوسته های متخلخل زنگ صدا را خفه می کند.

 

پوست های نازک طبل برای صدابرداری بهتر هستند زیرا فراز و ایستایی صدا در آنها طولانی است پوسته های کهنه صدای خفه دارند بنابراین از پوسته‌های نو استفاده کنید، هنگام کوک کردن تام ها ابتدا پوسته آن را بردارید و  مکانیسم افت  سریع صدا را حذف کنید چرا که می تواند صدای تق تق دهد.

 

سپس پوست را سر جای خود قرار دهید و  دستگیره هایش را ببندید و با استفاده از ابزار در آن گیره‌ های مقابل هم را به طور جداگانه یک دور کامل بچرخانید، پس از بستن تمام گیره ها این مرحله را تکرار کنید و هرگیره را نیم دور بچرخانید سپس پوسته را فشار دهید تا کشیده شود با نیم دور چرخاندن گیره ها در هر بار به زیر و بمی مورد نظر می رسید، خوشایندترین صدا هنگام کوک بودن پوسته ها یعنی تنظیم در محدوده تشدید پوسته به دست می آید.

 

میکروفون را به سمت پایین جایی که نوازنده بر اثر ضربه می‌زند زاویه دهید راه دیگر استفاده از یک میکروفون خازنی کوچک است که به لبه ی اسنر نصب می شود به طوری که پوسته بالای اسنر در دید میکروفن باشد.

 

کنترل نویز و افت سریع صدا

معمولا پوسته ها بدون هیچ افتی ارتعاش می‌کنند اگر تنها با اسنر درام  صدای بلندی دارند تعدادی حلقه پلاستیکی روی آنها بگذارید تا صدا،  تخفیف یابد و یا این که دورتادور پوسته آنها را نوار پیچی کنیم البته نوارپیچی زیاد از حد صدای درام را غیر طبیعی می سازد.

 

پدال طبل بزرگ را روغن کاری کنید تا از جیر جیر کردن آن پیشگیری کند قطعات مولد صدای تق تق در درام را نوارپیچی نمایید گاهی اوقات از اسنر درام  تحت تاثیر یک قطعه موسیقی گذرا اما قبل یک گیتار بم  یا یک تام تام به نوسان درآمده و صدای نویز مانند تولید می کند در این صورت سعی کنید این نویز را با کاربرد پارچه از کتان کلفت بین اسنر و پایه در آن کنترل کنیم و یا اینکه کوک اسنر را با کوک تام تام  متفاوت نمایید.

 

میکروفن گذاری درام

 

میکروفن گذاری درام

اکنون برای میکروفون گذاری درام ست آماده باشید. برای داشتن صدای کلفت و  تنومند برای هر پوست درام یک میکروفون قرار دهید، برای داشتن صدای باز گسترده و تاثیر گرفته از آکوستیک محیط میکروفون های کمتری به کار ببرید و یا خروجی چند میکروفون را که در فاصله چند فوتی حدودا  برابر ۳۰ سانتیمتر از درام قرار بدهید.  با ترکیب نمایی میکروفون خازنی تمام جهتی یا میکروفون سطحی (مثال: از میکروفون هایی است که می توانند تاثیرات  آکوستیک اتاق اجرا بر صدای درام ست را نشان دهد شکل ۸-۴ نمونه‌ ای از میکروفون گذاری برای یک درام ست در موسیقی راک Rock است) حال اجازه دهید نگاهی به قسمت های یک درام ست بیاندازیم.

میکروفن گذاری درام

اسنر درام

 

معمول‌ترین میکروفون برای اسنر درام میکروفن دینامیک کاردیویید و قدری افزایش دامنه در فرکانس های میانی و بالا است الگوی کاردیویید نشت صدا را به بقیه قسمتهای درام کاهش داده و پدیده مجاورت در آن سبب تقویت فرکانس های پایین شده و در نتیجه صدای تنومند و بم را به دست می دهد افزایش دامنه فرکانس های میانی و بالا که به presence peak معروف است سبب افزایش دامنه فراز صدا می شود چون پاسخ گذاری میکروفن های خازنی بهتر است می توانید برای شفاف تر شدن صدا از آنها استفاده کنید میکروفون را روی پایه بلند قرار داده و آن را از بالا به صورت مورب به سمت اسنر هدف گیری نمایید فاصله میکروفون از لبه اسنر ۲/۵ سانتیمتر ارتفاع سر میکروفون از سطح اسنر ۲/۵ تا ۵ سانتیمتر باشد. شکل ۸-۵

 

فنون میکروفن گذاری-2

 

 

در اینجا نیز به خاطر پدیده مجاورت در میکروفون کاردیوئید صدای پ رو بم به دست می‌آید روش دیگر میکروفون گذاری نصب میکروفون های کوچک به بدنه تام ها است به طوری که میکروفون سطح پوسته تام را ببیند و روش سوم استفاده از یک میکروفون دو جهتی بین هر دو تام است اگر میکروفون های تام  صدای سنج ها را زیادی دریافت می‌کند سمت ناشنوای آنها را به سمت سنج ها قرار دهید اگر از میکروفن سوپر کاردیویید و یا هایپرکاردیویید استفاده می کنید و زوایای ناشنوای آنها را به سمت سنج ها نشانه گیری کنید تا بیشترین تضعیف صدای سنج به دست آید

 

روش دیگر برای کاهش نشت صدای سنج برداشتن پوسته پایینی و قرار دادن میکروفن در فاصله چند سانتیمتری زیر پوسته بالایی در داخل تام و دور از مرکز آن است،  این کار همچنین میکروفن را از سر راه نوازنده برمی‌دارد، صدای دریافت شده از میکروفون قرار گرفته در داخل تام  فراز اولیه کمتری داشته ولی از صدای بیرونی قوی‌تر است.

 

برخی از مهندسان صدا یک میکروفون برای پوسته بالایی و میکروفون دیگر را برای پوسته پایینی اسنر به کار می‌برند که این دو میکروفون دارای پلاریته مخالف هم ، از میکروفون پایینی صدای زیر و از میکروفون بالای صدای پر و حجم تولید می‌شود.

 

در صورت نزدیک بودن سنجهای های هت  هر وقت سنجهای های هت  بر هم برخورد کنند تلاطم هوای ایجاد شده می‌تواند سبب پس زدن در میکروفون اسنر درام می شود بنابراین میکروفون اسنر را طوری قرار دهید که تلاطم هوا به آن برخورد نکند برای اجتناب از نشست صدا های های هت به میکروفون اسنر می‌توانیم به روشهای زیر را به کار ببرید.

 

 • میکروفن اسنر را در فاصله نزدیک قرار دهید.
 • پایه را به زیر های هت آورده و میکروفون آن را از خود دور کنید.
 • از تکه ای اسفنج فشرده یا فوم برای ممانعت از صدای  های هت استفاده کنید.
 • از دستگاه de-esser این دستگاه های  فشرده کننده یا کمپرسور صوتی است که تنها در فرکانس های بالا عمل می‌کند، در سر راه سیگنال خروجی میکروفون اسنر استفاده نمایید صدای های هت را اورداب کنید ضبط صدای های هت  به طور جداگانه.

 

 های هت Hi-Hat

یک میکروفون خازنی را در فاصله تقریبی ۱۵ سانتی‌متر بالا به سنج فوقانی های هت  قرار دهید که دورترین مکان نسبت به نوازنده از ۶-۸

فنون میکروفن گذاری-3

 

برای پیشگیری از تلاطم هوایی که هنگام برخورد سنج بالایی و پایینی های هت  ایجاد می‌شود میکروفن را در لبه‌های های هت قرار ندهید بلکه میکروفن را از بالا به سمت های هت هدف گیری کنید این کار نشت صدای اسنر را کاهش می دهد ممکن است نیازی به میکروفون مخصوص برای های هت  نباشد مخصوصاً اگر برای دریافت تاثیرات آکوستیکی محیط بر صدا میکروفن ها در فاصله دو قرار گیرند.

تام تام tam tams

برای هر یک از تام ها یک میکروفن قرار دهید و یا اینکه یک میکروفون بین هر دوی آنها بگذارید یک میکروفون دینامیکی کاردیویید را در فاصله تقریبی ۲/۵ سانتی متر از بالا و ۲/۵ سانتی متری‌ از لبه تام به طوری که زاویه ۴۵ درجه با پوسته تانم داشته باشد قرار دهید شکل ۸-۷

فنون میکروفن گذاری-4

طبل بزرگ

با قرار دادن لایه ای پشمی در درون طبل بزرگ و فشردن آن در مقابل پوسته ای که به آن ضربه زده می‌شود می‌توان باعث افت سریع نوسانات و توپر شدن ضربه شد این امر باعث کوتاه شدن بخش ورود پوش سیگنال طبل بزرگ می‌شود. طبل را روی فرکانسهای کم تنظیم کنید میکروفن دینامیکی کاردیویید با دیافراگم بزرگ و پاسخ فرکانسی پایین خوب میکروفون معمولی برای طبل بزرگ است .برخی از میکروفون ها منحصراً برای طبل بزرگ طراحی می گردد مبتدیان بهتر است که میکروفون طبل بزرگ زیر پایه نصب کرده و آن را داخل طبل و در فاصله چند اینچی هر اینچ ۲/۵ سانتیمتر از جایی که ضربه زننده به سطح پوسته طبل می خورند قرار دهند  شکل ۸-۸

فنون میکروفن گذاری-5

از نزدیکی میکروفون ضربه بزنند سبب دریافت پر قدرت صدای طبل می شود، اگر میکروفون از مرکز طبل بزرگ به سمت حاشیه پوسته برده شود صدای پوسته بیشتر می‌شود و با دورتر کردن میکروفون به سمت بیرون طبل صدا بم تر می شود.

از دیگر راه‌های میکروفون گذاری برای طبل بزرگ قرار دادن یک میکروفون تمام جهتی خازنی کوچک در داخل طبل نزدیک به ضربه زننده و یا تعبیه میکروفون خازنی تمام جهتی از بیرون و در فاصله چند اینچی از ضربه زننده است،  این میکروفون های خازنی به فرکانس‌های خیلی پایین به خوبی پاسخ داده به خاطر پاسخ گذرای خوب فراز های‌ صدا را بهتر منتقل می سازند.

صدای ضبط شده طبل بزرگ باید ضربه پرقدرت در بر دارنده فرازهای گذرا و اغلب به استفاده از اکولایزر برای تصحیح صدای طبل بزرگ مورد نیاز از کاهش دامنه صدا در فرکانس‌های ۴۰۰ تا ۶۰۰ هرتز و تقویت فرکانس های حول حوش ۲/۵ تا ۱۰ کیلو هرتز صدای طبل بزرگ را بهتر می‌کند از تقویت بیش از حد فرکانس های بالای طبل بزرگ پرهیز کنید.

سنجها cymbals

برای دریافت تمام اصوات زنگ دار میکروفن خازنی کاردیویید با پاسخ فرکانسی یکنواخت و گسترده تا فرکانس‌های بالا انتخاب خوبی است میکروفون را در فاصله ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر از بالای لبه سنج ها قراردهید نزدیک کردن میکروفون سبب دریافت بیشتر فرکانسهای پایین می‌شود .شکل ۸ -۹

فنون میکروفن گذاری-6

 

لبه‌ها فرکانس های بالا را بیشتر منتشر می‌کند باید میکروفون‌ها را جایی قرار داد که صدای تمامی سنج ها  را به طور مساوی دریافت کنند.

در صورت نیاز از یک میکروفون نیز برای اسنر استفاده نمایید این روش به خوبی برای صدابرداری جاز آکوستیک به کار می آید. اگر مایل به پر تر بودن صدای تام ها هستید فرکانسهای پایین سیگنال خروجی میکروفون‌های آویخته را تقویت کنید روش دیگر در شکل۸-۱۰   نشان داده شده است در این روش از یک میکروفون تمام جهتی خازنی کوچک و یک میکروفون مخصوص طبل بزرگ استفاده می‌شود خیلی اوقات برای درام ست های کوچک به خوبی جواب می‌دهد.

 

روش دیگر برای صدابرداری درام نصب یک میکروفون خازنی تمام جهت کوچک به لبه اسنر و اختصاص یک میکروفون دیگر برای طبل بزرگ است میکروفون اولی باید در فاصله ۱۰ سانتی متری بالای اسنر و نزدیک به وسط درام ست بوده و سمت‌ های هت هدف گیری شده باشد این میکروفون صدای  اسنر های هت و تام ها را از اطراف و صدای سنج ها را از زیر دریافت می‌کند.

 

با نزدیکی یا دوری میکروفون نسبت به تام ها و تغییر ارتفاع آن نسبت به سنگها توازن دلخواه را به دست آورید سپس قدری به دامن فرکانسهای باس و تریبل بیفزایید در این صورت از صدای خوبی که به وسیله این روش ساده به دست می‌آورید متعجب خواهید شد.در صورت تمایل به صدابرداری استریو میکروفن کوچک دیگری روی لبه تام و در طرفی که از نوازنده دورتر است نصب کنید شکل ۸-۱۱ سپس خروجی میکروفون های کوچک را به کانال چپ و راست بفرستید.

فنون میکروفن گذاری-7

اگر صدای ضبط شده به طریق منو شنیده خواهد شد می توانید سر میکروفون ها را به هم نزدیک کرده و آنها را نسبت به هم زاویه دار سازید شکل ۸-۴ موقعیتA و یا اینکه از یک میکروفون استریو برای سنج ها استفاده کنیم. صدای ضبط شده سنج ها باید صاف و درخشان بوده و به گونه ای نباشد که ضعیف شنیده شود یا به سخت به گوش برسد.

 

میکروفون گذاری با فاصله

علاوه بر میکروفون ها نزدیک به درام ست  می توانید از یک جفت میکروفون واقع شده در محوطه استودیو نیز استفاده کنید میکروفون ها را در فاصله تقریبی ۳ تا ۶ متری از درام قرار دهید تا پس آوای اتاق ضبط استودیو دریافت شود پس از ترکیب سیگنال این میکروفون ها با سیگنال میکروفون های نزدیک وضعیت آکوستیک محیط ضبط نیز بر صدای نهایی اثر خواهد داشت معمولا میکروفون‌های با فاصله از نوع خازنی تمام جهتی یا میکروفون های سطحی نصب شده روی شیشه اتاق کنترل از سمت داخل استودیو است .

 

برای داشتن جلوه ویژه صوتی خاص می توان خروجی میکروفون های با فاصله را با استفاده از کمپرسور فشرده اگر شیارهای صوتی برای ضبط خروجی میکروفن‌های با فاصله کافی نبودند می توانید برخی از میکروفون های نزدیک را که از بالا به سمت درام هدف‌گیری شده‌اند بالا برده و از میکروفون های با فاصله صرف نظر کنید.

 

 کاربرد میکروفون سطحی

میکروفون‌های سطحی امکان دریافت صدای درام ست را از مسیرهای غیرعادی میسر می سازد اگر به وسیله یک ریسمان یکی از این میکروفون ها را روی سینه نوازنده درام قرار دهید همان صدایی که به این شنود به وسیله میکروفون سبکی دریافت می‌شود نصب میکروفون سطحی روی تخته ها یا صفحات سخت که نوازنده و درام را احاطه کرده اند راه دیگر برای صدا برداری از درام ست است .همچنین گذاشتن ان روی کف استودیو زیر تام ها و نزدیک به طبل بزرگ و یا آویختن یک جفت از آنها در بالای سنجها روش‌های دیگر صدابرداری درام ست با استفاده از میکروفون های سطحی است.

 

 

صدابرداری درام ست با دو تا چهار میکروفون

برخی اوقات می توان به سادگی برای درام ست میکروفون گذاری نموده یک میکروفون استریو یا دو میکروفون را از بالایی درام بیاویزید و میکروفون دیگر را در داخل طبل بزرگ قرار دهید.

فنون میکروفن گذاری-8

نکاتی در صدابرداری درام

پس از تنظیم تمام میکروفون ها از نوازنده بخواهید تا درام را بنوازد در حالیکه صدای تک تک میکروفون ها را به طور انفرادی می‌شنوید دقت کنید تا اصوات زائد درام و نشت صدای بقیه قسمت های درام حذف شده باشد.

 

نباید وقت زیادی را برای دریافت صدای خوب از درام صرف نمایید در غیر اینصورت وقت سایر نوازندگان را تلف کرده و نوازنده درام را خسته می‌کند برای عدم دریافت اصوات سایر ادوات موسیقی توسط میکروفن های درام در یک قطعه موسیقی مشخص میکروفون های استفاده نشده را خاموش سازید و یا از دستگاه دریچه نویز در سر راه سیگنال خروجی هر میکروفون استفاده کنید راه دیگر ضبط جداگانه صدای قسمت های مختلف درام به وسیله استفاده از فشار اورداب است.

 

یکی از جلوه‌های ویژه صوتی برای اسنر درام gated reverb است که نوعی پس آوایی می‌باشد که سیگنال پس آوایی در آن تقریبا به وسیله‌ی دریچه نویز قطع می‌شود اغلب دستگاه های مولد جلوه های ویژه صوتی دارای برنامه gated reverd هستند.

 

صدابرداری درام به شکلی که اصطلاحا  Hotً نامیده می شود تکنیک دیگری است که می توانید از آن استفاده کنید در این تکنیک یک دستگاه ضبط چند شیاری آنالوگ به کار رفته و صدای درام در شیار ها با سیگنال سطح بالا ضبط می‌شود به طوری که صدای ضبط شده اند که اعوجاج می یابد .

 

استفاده از فشرده کننده صوتی یا کمپرسور نیز برای طبل بزرگ معمول است. نوازنده درام ممکن است از دستگاه موسیقی الکتریک این درام پد استفاده کند که خروجی آن به ماژول صوتی اعمال می شود، می توان خروجی ماژول صوتی را بدون میکروفون به طور مستقیم ضبط نمود با این حال شما می‌توانید برای دریافت بهتر صدای سنج ها از میکروفون استفاده کنید.

 

اگر در حال ضبط یک درام ماشینی هستید که صدایش خیلی مکانیکی و  مصنوعی است می تواند صدای زمینه ی پایداری را بنوازد در حالی که نوازنده درام قطعه دیگری را اجرا می‌کند.  هنگام میکروفون گذاری برای درام در روی صحنه در پخش زنده صدا در محیط نیز به استفاده از تعداد زیادی پایه‌ میکروفن نیاز است که  می‌توانید از میکروفون های خازنی کوچک همراه با گیره های کوتاه میکروفون که بر پایه سنج ها نصب می شوند استفاده کنید.

 

در یک ترکیب صوتی معمولی ارکستر بلندترین صدا مربوط به درام می باشد و یا بلندترین صدای درام اندکی از صدای خواننده اصلی کمتر از طبل بزرگ صدای بلندی صدای اسنر دارد اگر نمی‌خواهید ترکیب صدای بدون استفاده و بدی داشته باشید، درام ها را جلوی صحنه قرار دهید برای ضبط صدا در درام تنظیمات اکولایزر را آزمایش و تجربه کنید:

 • اسنر و تام در موسیقی راک :فرکانس۲۰۰ هرتز یا ۵ کیلو هرتز را تقویت کنید. در صورت بم شدن صدا فرکانس ۲۰۰ را تضعیف نماید .
 • تام ها: محدودیت فرکانسی ۸۰ تا ۱۰۰ هرتز را تقویت کنیم.
 • سنجها: ۱۰ کیلو هرتز یا بالاتر را تقویت کنید  و فرکانس های زیر ۵۰۰ هرتز را برای و کاهش نشت صدا برش دهید .
 • طبل بزرگ :فرکانس‌های ۲/۵ تا ۱۰ کیلو هرتز  را تقویت کنید و فرکانس‌های بالای ۹ کیلو هرتز را برای کاهش نشت  صدا  از سنج ها حذف کنید .همچنین فرکانس های ۳۰۰ تا ۶۰۰ هرتز را تضعیف نمایید.
 • شیارهای صوتی برای درام می‌تواند به ترتیب زیر انتخاب شود
 • شیار یک: طبل بزرگ
 • شیار دو: انسر درام
 • شیار سه و و چهار :تام ها به صورت  استریو
 • شیار پنج و شش :میکروفون‌های که صدای کلی درام را از بالا میگیرید به  شکل استریو به دو شیار ۵و۶ ارسال شود.

سازهای ضربه ای

 

سازهای ضربه ای

سازهای ضربه یا پرکاشن و  سازهای همچون tambourine . Triangle. cowbell. bell tree اطلاق می‌شود.  میکروفون خازنی برای پرکاشن های فلزی میکروفون خوبی است زیرا پاسخ گذاری خوبی دارد. میکروفون گذاری در فاصله حداقل ۳۰ سانتیمتری سبب عدم بروز آعوجاج در میکروفون می‌شود‌.

 

با میکروفونی واحد در قسمت بالا و میان یک جفت از سازهایی مانندcongas .bongoes .timbales نتیجه قابل قبول به دست می‌آید. میکروفون دینامیکی کاردیوید  با افزایشی در دامنه فرکانسی باpresence peak صدای کامل با فراز مشخص می‌شود .

 

برای سازهای زیلافون و ویبرافون که عضو خانواده سازهای ضربی هستند دو میکروفون کاردیویید در فاصله ۴۵ سانتی متری بالای آنها قرار داده و به سمت پایین هدف گیری کنیم. دو میکروفون را به طور متقاطع با زاویه ۱۳۵ درجه نسبت به هم قرار داده و یا آنها را در فاصله ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر بگذارید در این صورت تمامی صدای ها به صورت متعادل دریافت می‌شود.

 

اگر صدای گیتار را به صورت استریو ضبط کنید واقعی تر می شود بدین منظور یک میکروفون را در نزدیکی پرده دوازدهم دسته گیتار و دیگری را نزدیکی خرک قرار دهید شکلهای ۱۲-۸  د و ۱۲-۸ ح آنگاه سیگنال خروجی یک میکروفون را به کانال چپ و دیگری را به کانال راست بفرستید .

 

راه دیگری ضبط استریو استفاده از یک جفت میکروفون xy در فاصله تقریبی ۱۵ سانتی متر از انتهای دسته گیتار و ترکیب سیگنال آن با سیگنال های خروجی در دو  میکروفون تمام جهتی است که در فاصله ۱۸۰ سانتی متری یکدیگر قرار گرفته اند و فاصله هر یک از آنها تا گیتار نیز ۱۸۰ سانتیمتر می باشد .

 

اگر مشکل فیدبک صوتی نشت صدا از سایر سازها رادارید میکروفن را به حفره گیتار نزدیک سازی شده ۸-۱۲ در این صورت صدای بم  می‌شود که با کاهش دامنه فرکانس های پایین در آکولایزر میز صدای شما می توانید صدا را طبیعی کنید همچنین کاهش چند دسیبل dbدر دامنه فرکانسی حول و حوش ۳ کیلو هرتز اصوات اضافی حاصل از نواختن را کمتر می‌کند با استفاده از پیکاپ اتصالی که معمولا به زیر خرک گیتار نصب میشود بیشترین تفکیک صدای گیتار را از بقیه سازهای ارکستر را به دست آورید.

 

صدای حاصل از پیکاپ شبیه صدای گیتار برقی است و می‌توانید با ترکیب سیگنال خروجی یک میکروفون با آن کمی پس آوایی و سر و صدای محیط را نیز به صدای اصلی گیتار بیفزاید بدین طریق تفکیک صوتی خوب و کیفیت فرکانسی صوتی گیتار نیز مطلوب می‌شود.

 

خواننده و نوازندگی گیتار

معمولاً صدای گیتار و خوانندگی به طور جداگانه و به روش اورداب صدابرداری می‌شود اما اگر مجبور به ضبط همزمان آن دو هستید به دلیل پدیده ای حذف فاز که بین میکروفون های گیتار و آواز بروز می‌کنند ممکن است صدای آواز فیلتر شده و تو خالی شود این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که هر دو میکروفون صدای یک منبع صوتی را علارغم داشتن فاصله های متفاوت تقریباً در سطحی برابر دریافت کرده و خروجی هر دو میکروفون در یک کانال ترکیب شود برای حل مشکل روش های زیر را امتحان کنید:

 

 • میکروفون آواز را به سمت بالا و میکروفون گیتار را به سمت پایین زاویه دهید تا دو منبع صوتی آغاز و گیتار از هم تفکیک گردد قانون ۳:۱ را اجرا کنید.
 • از پیکاپ یا میکروفون کوچک قابل نصب روی گیتار استفاده کنید
 • صدای آواز را در حدود یک میلی ثانیه تاخیر دهید با این کار سیگنال‌های هر دو میکروفون هم فاز شده و از بروز پدیده حذف فاز پیشگیری می‌شود بدین منظور برخی از دستگاه های ضبط صدا ای چند شیاری دارای امکانی به نام تاخیر شیار هستند.

گیتار آکوستیک

 

گیتار آکوستیک

گیتار اکوستیک صدای  ظریف دارد که با انتخاب دقیق میکروفون و جایگذاری در سطح آن قابل دستیابی است.  ابتدا گیتار را برای صدا برداری آماده نمایید استفاده از روغن های مخصوص برای سیم های گیتار صیقل دادن سیم ها،  واکس های خانگی،  آغشته نمودن انگشتان دست نوازنده با پودر طلق و صاف کردن سیمهای تابانده شده گیتار از اصوات اضافی حاصل از نواختن گیتار با انگشتان دست را کاهش می‌دهند همچنین از نوازنده بخواهید تا با صدای بلندتری بنوازد تا نسبت موسیقی در اصوات اضافی افزایش یابد.

 

جایگزینی سیم های کهنه با سیم های نو تعویض زخم یا مضراب گیتار را به کارگیری انواع دیگر گیتار باعث دریافت صدای بهتر از گیتار می‌شود. برای گیتار آکوستیک میکروفون خازنی با پاسخ فرکانسی یکنواخت و گسترده یافت یافته از فرکانس ۸۰ هرتز  به بالا می باشد.

 

این میکروفون صدای صاف همراه با جزئیات را عرضه می دارد یعنی اینکه هرگونه کشش جزئی سیم ها قابل شنیدن است و معمولاً چنین صدای خیلی طبیعی و واقعی می باشد .

حال نگاهی بر موقعیت قرار گرفتن میکروفون بیاندازیم،  برای ضبط صدای تکنوازی گیتار کلاسیک در یک تالار  رسیتال میکروفون را در فاصله تقریبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متری آن قرار دهید و پس آوای تالار نیز دریافت شود برای صدابرداری استریو با استفاده از میکروفون های زوجی استریو و شکل 12-8 استفاده کنید..

 

هنگام ضبط موسیقی پاپ فولک  و راک فاصله ای در حدود ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر محل اتصال دسته گیتار بدنه را برای میکروفون انتخاب کنید. شکل ۸-۱۲ این کار شروع خوبی برای دریافت درست صدای گیتار است اما هنوز احتیاج به تجربه نقاط دیگر و استفاده از گوشهای خود دارید با نزدیک کردن میکروفون به خرک گیتار صدای نرم و لطیف می شود به طوری کلی میکروفون گذاری در فاصله نزدیک تفکیک صوتی بیشتری بین ساز ها ایجاد می‌کند و موسیقی هر ساز تهاجمی زننده می‌گردد.

 

میکروفون گذاری دورتر به ساز ها اجازه تنفس می دهد و صدا به شکل ملایم و باز شنیده می‌شود تکنیک دیگر نصب یک میکروفون کوچک تمام جهت روی بدنه گیتار در میانه حدفاصل خرک و حفره و در فاصله ۱ سانتیمتری سیمE پایین از شکل ۸- ۱۲

فنون میکروفن گذاری-9

ویلن

 

ویلن

ابتدا به خود ویلن گوش دهید تا مطمئن شوید به خوبی صدا می دهد و قبل از میکروفون گذاری هرگونه مشکل ساز را رفع کنید. در ابتدا یک میکروفون خازنی با پاسخ فرکانسی یکنواخت تمام جهتی یا کاردیوئید را در فاصله تقریبی ۶۰ سانتیمتر از بالای خرک قرار دهید این فاصله میکروفون گذاری صدای همراه با پس آوایی طبیعی محیط اجرا به دست می دهد،  با میکروفون گذاری نزدیک به ساز صدا تو دماغی تر و خراشیده می‌شود که ممکن است در برخی از انواع موسیقی مورد پسند قرار گیرد.

 

اگر مجبور به استفاده از روش میکروفون گذاری نزدیک هستید برای مثال خواننده و نوازنده یک نفر از میکروفون را به طور افقی در مقابل دهان خواننده و با فاصله تقریبی ۱۵ سانتی متر از آن قرار دهید در این صورت میکروفون صدای خواننده و  ویلن را دریافت می‌کند.

 

روش‌های دیگر :یک میکروفون تمام جهتی کوچک را با گیره مخصوص آن به قسمت انتهای ویل  در بالای خرک ثبت نمایید. روش دیگر نصب میکروفون کوچک به سیم های ویل در فاصله خر ک تا قسمت انتهایی ساز و جهت دادن آن به سمت بدنه ویلن است در صورت نیاز کمی از دامنه فرکانسی  ۳ کیلو هرتز را برش داده و دامنه فرکانس های حول حوش ۲۰۰  هرتز را برای گرمی است را تقویت کنیم یک نقطه خوب دیگر برای میکروفن گذاری روی طرف چپ ساز کنار خرک در طرف نوازنده است برای ضبط ویلن سولوی کلاسیک یک میکروفون استریو یا یک جفت میکروفون را در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متری آن در اتاق که دارای پس آوایی است قرار دهید.

 

سازهای زهی بم

سازهای زهی بم همچون کنترباس و ویولنسل به وسیله چند روش می تواند ضبط شود این سازها فرکانسهای پایین ای در حدود ۴۱  هرتز  تولید می‌کند پس باید از یک میکروفون با پاسخ فرکانسی گسترده شده در فرکانسهای پایین استفاده کرد .

 

معمولاً سیگنال یک پیکاپ را با سیگنال خروجی میکروفون این سازها ترکیب می کنند، برای اینکه صدای این ساز ها به خوبی قابل تشخیص باشد یک میکروفون را در فاصله چند سانتیمتری از مقابل خرک و رو به طرف سیمg بالایی قرار دهید.

 

برای تنومندی و پر بودن صدا تقویت فرکانس های پایین میکروفون را به طرف حفره f حرکت دهید. نقطه دیگر برای میکروفون گذاری در فاصله چند سانتیمتری بالای حفره f تربل است. اگر از یک میکروفون جهت دار در فاصله بسیار نزدیک است استفاده می کنید مراقب پدیده مجاورت تقویت بیش از حد فرکانس های پایین باشید اگر به تفکیک صوتی بیشتر بین سازها نیاز دارید یک میکروفون دینامیکی کاردیویید از نزدیک حفرهf تربل قرار دهید و ازدیاد دامنه فرکانس‌های بم را در روی میز و صدا از بین ببرید.

 

 • در اینجا چند روش برای تفکیک صوتی اینگونه سازهای عنوان می‌شود که نوازنده نیز اجازه حرکت را می دهد و همچنین برای استفاده در پخش صدا در محیط مناسبت است.
 • یک میکروفون خازنی کوچک را با یک اسفنج فشرده یا فود و یا بادگیر میکروفون بپوشانید و آنرا درون حفره fنصب کنید .
 • کابل میکروفون تمام جهتی کوچک را به خرک ساز نصب نمایید.
 • یک میکروفون معمولی را در فوم پیچیده به جز قسمتی که دیافراگم در آن قرار دارد و آن را در پشت خرک قرار دهید ویا  بین بدنه و دست ساز بگذارید.
 • خروجی مستقیم یک پیکآپ نصب شده بر روی ساز را افزایش میابد اما ممکن است صدای ساز مصنوعی و الکتریکی به نظر آید.
 • یک میکروفون خازنی تمام جهتی کوچک را در فوم  پیچید و آن را در حفرهf بگذارید با ترکیب سیگنال آن با سیگنال پیکاپ زیر و بمی صدا و ساز را به دست آورید در اینجا ممکن است احتیاج به تضعیف فرکانس های پایین حاصل از میکروفون باشد پلاریته میکروفون را تغییر دهید و آن حالتی را که صدای بهتر می دهد استفاده کنیم.
 • از یک جفت میکروفون نزدیک به هم که به صورت متقاطع  با زاویه ۹۰ درجه نسبت به آن قرار گرفته‌اند استفاده کنید. دیافراگم یکی از آنها به سمت دهان خواننده و دیافراگم میکروفون دیگر را به طرفین گیتار و هدف گیری نمایید و یا از یک میکروفون استریو یا یک میکروفن یک جفت میکروفون استفاده نموده و آنها را در فاصله ۳۰ سانتی متری خواننده نوازنده قرار داده و با تغییر ارتفاع میکروفون توازن مورد نظر بین سطوح صدای خواننده و گیتار را به دست آوریم.

ساکسیفون

 

ساکسیفون

میکروفون گذاری نزدیک به دهانه ساکسیفون صدای درخشان و زبر را نتیجه می دهد ۸-۱۸ . برای بیشترین مقدار تفکیک صوتی همین روش را استفاده کنید برای دریافت صدای گرم و طبیعی میکروفون را در فاصله تقریبی ۴۵ سانتی‌متر از میانه ستون هوای ساز ساکسیفون قرار دهید شکل ۸-۱۸ . میکروفون را به ساز خیلی نزدیک نکنید در غیر این صورت هنگام جابجایی نوازان به سطح صدای دریافتی تغییر می‌کند یک موقعیت متعادل برای میکروفن گذاری نزدیک به ساز بالای دهانه بر روبه حفره‌های ساکسیفون است همچنین می‌توان یک گروه از ساز ساکسیفون ها را در اطراف یک میکروفن مستقر سازید.

 

فنون میکروفن گذاری-10

سازهای بادی چوبی woodwinds

 

سازهای بادی چوبی woodwinds

در سازهای بادی چوبی بیشترین حجم صدا از دهانه بلکه از حفره‌های ساز منتشر می‌شود بنابراین یک میکروفون پاسخ یکنواخت و در فاصله ۳۰ سانتی متر از حفره ها قرار دهید هنگامی که برای گروهی از سازهای بادی چوبی در یک ارکستر میکروفون گذاری می کنید،  احتیاج به تضعیف نشت صدای سازهای دیگر است برای این کار یک میکروفون دو جهتی را به شکلی استفاده کنید که سمت شنوای آن از بالا به سمت سازهای بادی چوبی هدف‌گیری شده باشد سمت‌های ناشنوای این میکروفون نشر صدای سایر سازها را از بین می‌برد.

 

برای صدا برداری از یک فلوت کلیدی در یک گروه موسیقی پاپ میکروفون را در فاصله چند سانتیمتری از نقطه‌ای مابین جایی که دهان  نوازنده بر ساز قرار می‌گیرد تا اولین حفره هایی که دست نوازنده روی آن است قرار دهید .شکل ۸_۱۹

فنون میکروفن گذاری-11

در این حالت ممکن است احتیاج به یک بادگیر میکروفون داشته باشید اگر می‌خواهید صدای تنفس نوازنده را کاهش دهیم فرکانس های بالا را تضعیف نموده و یا میکروفون را عقب‌تر ببرید همچنین می توان یک میکروفون تمام جهتی کوچک را به بدنساز و در حدفاصل دهان نوازنده تا حفره هایی که دست نوازنده روی آنها نصب کنید برای صدابرداری استریو فلوت سولو در موسیقی کلاسیک از دو میکروفون در فاصله ۱/۲ تا ۳/۶ متر استفاده کنید.

 

شیپور ها

 

شیپور ها

شیپور ها در اینجا به سازهای برنجی ترومپت کرنت،  ترومبون،باریتون شیپور فرانسوی و توبا  اطلاق می‌شود تمام سازهای برنجی فرکانس های بالا را در راستای دهانه شیپوری خود را با قدرت زیاد منتشر می‌سازند اما در کناره‌های ساز چنین نیست یک میکروفون نزدیک به مقابل دهان نساز صدای درخشان و تیز را مهیا می سازد برای نرم کردن صدا کاستن از تیزی صدا میکروفون با پاسخ فرکانسی یکنواخت را با زاویه به سمت دهانه ساز هدف‌گیری کند شکل ۱۷-۸

فنون میکروفن گذاری-12

 

صدای ترومپت در مقابل دهانه آن دارای هارمونیک های تیز فرکانس بالا است که می توانید به میکروفون خازنی ورودی میز صدا و یا نوار صدا اضافه بار وارد نمایید و این امر دلیل دیگر برای میکروفون گذاری با زاویه و مورب نسبت به دهانه ترومپت است اگر از میکروفون دینامیکی برای ترومپت استفاده کنید کلی و بدون جزئیات از آن به دست خواهید آورد اما اگر می‌خواهید صدای ترومپت خیلی دقیق و با جزئیات ریز صدا باشد از میکروفون خازنی استفاده نمایید .

 

برای داشتن صدای تنومند و کلفت از تروپت فاصله ۳۰ سانتی متر و برای رسیدن به صدای پرو همراه با تاثیرات آکوستیک محیط فاصله کمتری را برای میکروفون گذاری انتخاب کنید.

با یک میکروفون می توان صدای دو یا چند شیپور را صدا برداری کرد بدین ترتیب که چند نوازنده در اطراف یک میکروفون تمام جهتی و یا یک جفت  استریو از میکروفون ها قرار گیرند همچنین گروهی از نوازندگان می‌توانند در مقابل یک جفت از میکروفون های سطحی که بر روی پنجره اتاق کنترل و یا روی یک صفحه بزرگ نصب شده‌اند قرار گرفته و بنوازند قطعه موسیقی کوارتت برنجی کلاسیک را در یک اتاق دارای پس اوایی باشد ضبط کنید و برای این کار از یک میکروفون استریو و یا یک جفت استریو از میکروفون ها در فاصله تقریبی ۱/۸ تا ۳/۶ متری استفاده نمایید.

 

سازدهنی آکاردئون Bagpipe

 

سازدهنی آکاردئون Bagpipe

یک روش برای میکروفون گذاری سازدهنی استفاده از یک میکروفون دینامیکی کاردیوئید که دیافراگم آن در محفظه توپی شکل  قرار گرفته باشد این میکروفون را در فاصله خیلی نزدیک به ساز  دهنی قرار دهید روش دیگر استفاده از یک میکروفون خازنی در فاصله تقریبی ۳۰ سانتیمتری از ساز است که صدای طبیعی از آن به دست می دهد برای داشتن صدای غم آلود و کدر سازدهنی  از ساز دهنی ابتدا به وسیله تقویت کننده گیتار برقی صدای آن را پخش کرده و سپس با میکروفون گذاری مقابل بلندگو ساده پخش شده را ضبط کنید.

برای آکاردئون یک میکروفون را در فاصله در روی ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر از حفره های صوتی نزدیک به کیبورد آن قرار دهید برخی از آکاردئون ها دارای حفره های صوتی در هر دو سمت ساز هستند به طوری که احتیاج به دو میکروفون خواهید

داشت در این صورت قاعده۳ به ۱ را رعایت کنیم و فاصله بین میکروفون ها را حداقل سه برابر فاصله هر میکروفن تا منبع صوت قرار دهید.

 

یک منبع Bagpipe دو منبع صوتی اصلی دارد تکرارکننده که نوازنده با انگشتان خود آن را می‌نوازد و لوله های ایستایی که صدای پایدار تولید می‌کند یک میکروفن برای تکرار کننده در فاصله ۳۰ سانتی متری از کنار ساز در نظر بگیرید و لوله ایستایی  ساز را با میکروفونی در انتهای آن را در فاصله ۳۰ سانتی متر پوشش دهید بار دیگر قاعده ۳به۱ را رعایت کنید همچنین می توانید با استفاده از یک میکروفون در فاصله یک تا دو متری این ساز را صدا برداری کنید.

صدای تکخوان

صدای تک کار مهم ترین قسمت در یک ترانه پاپ است و  ضبط صحیح از حساسیت زیادی برخوردار است در ابتدا مورد اجرا برای راحتی و آسودگی خواننده مهیا سازی دکوری با چند شاخه گل و شمع فراهم کنیم و نور اتاق را کم کنید و سیستم خوبی برای ارسال صدا به گوشی وی که دارای امکان جلو صوتی نیز باشد استفاده نمایید تا به خواننده در گرفتن حس کمک نماید در هنگام ضبط هر اواز تعدادی مشکل پیش می آید که باید با آنها سر و کار داشت این مشکلات عبارت است از پدیده مجاورت پ زدن گسترده‌ای پویایی زیاد س زدن و سر و صدای پایه میکروفون می باشد حال بیایید نگاهی به هر یک بیندازیم .

فاصله میکروفون

وقتی شما در فاصله نزدیک و میکروفن‌های جهت دار  صحبت می‌کنید و آواز می خوانی میکروفون فرکانسهای پایین bass صدای شما را تقویت می نماید که آن را پدیده مجاورت می‌نامند اگرچه بم بودن صدا در یک سیستم معمولی پخش صدا در محیط  می تواند قابل پذیرش باشد اما این امر در صدای ضبط شده نیز وجود خواهد داشت برای پیشگیری از نبودن صدا میکروفون را در فاصله تقریبی ۲۰ سانتی‌متر از خواننده قرار دهید .شکل ۸-۲۰ .

فنون میکروفن گذاری-13

 

در اینجا میکروفن خازنی با پاسخ فرکانسی با دیافراگم بزرگ با قطر ۳ سانتیمتر انتخابی معمول است اما مثل همیشه می توانید هر میکروفون که صدا را می‌پسندید استفاده کنید اگر میکروفون دارای کلیدی برای قطع فرکانس های پایین است ان را در حالت غیرفعال گذاشت تا منحنی پاسخ فرکانسی یکنواخت گردد.

 

خوانندگان باید فاصله خود را از میکروفون حفظ کنند از خواننده بخواهید از میکروفون تا دهانش فاصله‌ای به اندازه یک وجب دست خودش را داشته باشد و این فاصله را حفظ کند،  برخی خوانندگان نمی توانند در این مورد کمک نمایند و به اصطلاح میکروفون را می خورند در این صورت می‌توانیم میکروفون را در فاصله مشخص از او قرار داده و میکروفون کاذب را به خواننده بدهید تا در حال خوانندگی آن را نگه دارد اما شما سیگنال میکروفون اصلی را استفاده نمایید.

 

اگر می‌بایست صدای خواننده و ارکستر را به طور همزمان ضبط کنیم مانند یک کنسرت موسیقی باید میکروفون را به خواننده نزدیک کنیم تا از دریافت صدای ارکستر توسط میکروفن خواننده اجتناب نمایید در این صورت از یک میکروفون کاردیویید با کلید مخصوص قطع فرکانس پایین و یک بادگیر اسفنجی استفاده کنید به دلیل پدیده مجاورت دامنه فرکانس های پایین ممکن است  زیاد باشند بنابراین فرکانس های پایین را در میز صدا تضعیف نمایید.

 

برای صدابرداران مبتدی تضعیف ۶ دسیبل در فرکانس ۱۰۰ هرتز خوب است برخی میکروفون ها دارای فیلتری بدین منظور هستند میکروفون را کمی به سمت بینی خواننده هدف‌گیری کنید تا از تو دماغ شدن و گرفتگی بکاهید اگر صدای صمیمی و همراه با جزئیات می‌خواهید روش فوق به خوبی جواب می دهد.

 

هنگام صدابرداری موسیقی کلاسیک خواننده به وسیله ارکستر همراهی می شود میکروفون را در فاصله تقریبی ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتری از خواننده قرار دهید اگر خواننده نوازندگی یک ساز را بر نیز بر عهده دارد برای مثال خواننده ای که پیانو  هم می نوازد از یک جفت میکروفون در فاصله تقریبا۲/۴ تا ۴/۵ متری استفاده کنید تا پس از آگاهی محل اجرا نیز دریافت دارید.

 

پ زدن

وقتی که شما کلمه‌ای با حروفی همچون پ و ت را تلفظ می کنید هوا با جهش ناگهانی از دهانتان خارج می شود، این جهش هوا به میکروفون برخورد کرده و صدای انفجاری و ضربه ای می سازد که به نام  پ زدن شناخته می‌شود.

 

برای کاهش آن یک بادگیر اسفنجی روی میکروفون قرار دهید برخی میکروفن ها دارای سر توپی شکل هستند تا پ زدن را کاهش دهد،  اما بادگیر اسفنجی بهتر عمل می‌کند بادگیر باید از اسفنج غیر فشرده ساخته شده باشد تا فرکانس‌های بالا از آن عبور نمایند برای داشتن بهترین تضعیف پ زدن در میکروفون یک فاصله هوایی بین بادگیر و مقابل دیافراگم میکروفون قرار می‌دهد بادگیرهای اسفنجی اندکی کاهش سطح در فرکانس های بالا را سبب می گردد به طوری که نباید همراه با میکروفون سازهای موسیقی به کار رود.

 

مگر برای صدابرداری خارج از استودیو و یا برای حفاظت میکروفون از گرد و خاک  بادگیرهای اسفنجی اصوات تنفسی و سر و صدای لبها را کاهش نمی‌دهند و برای خلاصی از این مشکلات باید میکروفون را دورتر برده و یا مقداری از فرکانس های بالا را تضعیف کنید موثرترین بادگیر میکروفن حلقه ای با یک جوراب نازک نایلونی کشیده شده بر روی آن است این وسیله را می توان خرید و یا با استفاده از یک حلقه فلزی قلابدوزی آن را ساخت یک بادگیر مشابه صفحه فلزی سوراخ دار از این بادگیرها در فاصله چند سانتیمتری از میکروفون قرار می‌گیرد.

 

راه دیگر خلاص شدن از پ  زدن  گذاشتن میکروفون در مقابل پیشانی و هدف گیری آن به سمت دهان خواننده است شکل ۸-۲۰ در این روش جهش  هوای خارج شده از دهان خواننده به زیر  میکروفون رسیده و محو می گردد مطمئن شوید که خواننده در حال خوانندگی به طور مستقیم رو به  جلو باشد و سر خود را به طرف بالا و رو به میکروفون نگهدارد.

 

گسترده پویایی زیاد

خوانندگان هنگامه آوازخوان اغلب صدای بسیار بلند یا بسیار آرام دارند در نتیجه یا صدای آن ها برای شنوندگان آزاردهنده و گوشخراش است و یا اینکه در هنگام ترکیب باصدای ادوات موسیقی پوشانده شده و به طور ضعیف به گوش می‌رسند در واقع گستره پایدار پویایی صدای بسیاری از خوانندگان از سازهای ارکستر همراه بیشتر است.

 

برای رهایی از این تغییرات در سطح صدا از خوانندگان بخواهیم هنگام خواندن نت های بلند از میکروفون دور شود و هنگام خواندن نت های آرام به میکروفون نزدیک شوند.  راه دیگر برای غلبه بر این مشکل این است که به هنگام بلند خواندن وی میزان تقویت صدا توسط میز صدا را کاهش داده و در موقع آرام خواندن به طور وارونه عمل کرده و نیز میزان تقویت صدا را افزایش دهید.

 

اما بهترین راه حل عبور دادن سیگنال صدای خواننده از میان دستگاه‌ ها مدار الکتریکی فشرده کننده است که مانند یک کنترل کننده خودکار حجم صدا عمل می‌کند، سیگنال صدا باید توسط جک اینسرت به فشرده کننده متصل شود، نسبت فشرده کنندگی دو به یک و استانه فشرده کنندگی منفی ۱۰ دسیبل تنظیمی معمول برای فشرده کننده است.

 

اگر خواننده در حین آوازخوانی نسبت به میکروفون جلو و عقب برود سطح متوسط صدای وی بالا و پایین خواهد شد سعی کنید برای خواننده در فاصله حداقل ۲۰ سانتیمتری میکروفون گذاری نمایید و حرکات جزئی خواننده بر سطح صدای خروجی میکروفون تاثیر می‌گذارد.

 

اگر می بایست از روش میکروفون گذاری نزدیک استفاده کنید تا از نشت صدایی سایر منابع و یا فیدبک  آکوستیکی اجتناب نمایید از خواننده بخواهید هنگام آواز خوانی با لبانش بادگیر میکروفون را لمس کند تا فاصله وی با میکروفون ثابت بماند در این صورت دامنه فرکانس های پایین را با اکولایزر میز صدا کاهش دهیم معمولاً ۶ دسبیل در فرکانس ۱۰۰هرتز.

 

اصوات صفیری

به حروفی همچون س و ش گفته می‌شود که ممکن است به صورت تاکیدی شنیده شود،  بیشترین  انرژی صوتی این اصوات در حوالی محدوده فرکانسی۵ تا ۱۰ کیلو هرتز است.  تاکید و تشدید این حروف و قابل فهم بودن کلام کمک می‌کند در حقیقت برخی از تهیه‌کنندگان این گونه از اصوات را به شکل صفیری دوست دارند و بدین خاطر شفافیت زیاد را به پس اوایی های اعمال شده و به آواز می افزایند اما اصوات صفیری نباید تیز بلند و نخراشیده باشند اگر می‌خواهد شدت اصوات صفیری را کاهش دهید از میکروفون با پاسخ فرکانسی یکنواخت استفاده کنید و یا فرکانسهای حوالی ۸ کیلو هرتز را توسط میز صدا اندکی کاهش دهید راه بهتر استفاده از دستگاه پردازشگر سیگنالی به نام De-essetاست که فرکانس های بالا را تنها هنگامی تضعیف می‌کند که خواننده اصوات صفری س و ش را می‌خواندند.

 

 انعکاسات صوتی از پایه نت و سقف

فرض کنید یک پایه نت در نزدیکی میکروفون خواننده است برخی از امواج صوتی از خواننده به طور مستقیم وارد میکروفون می‌گردد امواج صوتی دیگر از پای نوت منعکس شده و به داخل میکروفون میرسن شکل بالا ۲۱-۸ شکل.

فنون میکروفن گذاری-14

 

در نتیجه انعکاسات صوتی تاخیر یافته با صدای مستقیم تداخل نموده و به کیفیت فرکانس صدا رنگ‌آمیزی می‌شود برای پیشگیری از این مشکل پایه نت را پایین تر بوده و آن را تقریباً در حالت عمودی قرار دارد شکل پایین۲۱-۸ بدین طریق

انعکاسات صوتی به میکروفون نمی‌رسد روش دیگر نصب پایه در پشت میکروفون کاردیوئید خواننده است شکل ۸-۲۰ که در آن صوت میکروفون کاردیوئید انعکاسات صوتی وارد شده از پشت خود را دریافت نمی‌کنند.

اگر استادیوی شما دارای سقف کوتاه است ممکن است آواز ضبط شده دارای کیفیت فرکانسی رنگ‌آمیزی شده  ای باشد که به دلیل و پدیده حذف فاز انعکاسات صوتی سقف ایجاد می شود در این صورت سعی کنید میکروفون را در یک  ارتفاع کمتری قرار دهید و از بادگیر حلقه ای استفاده کنید همچنین یک فوم اکوستیکی یک متر مربع را در زیر سقف و بالای سر خواننده و میکروفون قرار دهید.

جلوه های ویژه آواز

برخی از جلوه های معمول آواز عبارت است از   doubling  و  echo  و   streo reverb  هستند شما می توانید جلوی پس اوایی  اتاقی را با قرار دادن میکروفون در فاصله دور از منبع صوت در اتاقی با سطوح سخت بدست اورید اما اغلب آوازها به صورت بدون پس اوایی با سایر ادوات موسیقی ترکیب می شوند  حتی ممکن است اعوجاج در برخی از آوازها مورد نظر باشد جلوه ویژه صوتیdoubling صدای پروتنومند تر از صدای تک شیاری به دست می دهد بدین منظور می توانید برداشت دوم از آواز را روی یک شیار خالی دستگاه ضبط چند شیار و همزمان با برداشت اصلی  ضبط نمایید.

 

در طی مرحله ای ترکیب کاهشیmix down برداشت دوم از آواز را با سطح کمتر با برداشت اصلی از اواز ترکیب کنید راه دیگر ترکیب برداشت اصلی با خروج تاخیر دهنده دیجیتالی که بر روی ۱۵ تا ۲۵ میلی ثانیه تنظیم شده است می‌باشد .

 

همخوانی

هنگام صدابرداری از گروه همخوان ها می توان یک میکروفون را در مقابل هر گروه دو تا سه نفری قرار دهید هر چه آنها را میکروفون دورتر باشند صدایشان نیز از دور ضبط خواهد شد .

برای داشتن جلوی استریو و از صدای خوانندگان های سیگنال میکروفون های آنها را بین کانال های چپ و راست تقسیم کنید از آنجایی که هارمونیکهای پردامنه می‌تواند سبب بم شدن بیش از حد صدای خوانندگان همخوان گردند برخی از فرکانسهای پایین آنها را تضعیف نمایید اگر می‌خواهید کنترل مستقلی بر روی هر یک از خوانندگان هم خوان داشته باشید و هر یک از آنها یک میکروفون بدهید که در فاصله نزدیکی به خود نگه دارند و سپس صدای آنها را به وسیله کانال‌های جداگانه‌ای میز صدا و یا شیارهای جداگانه دستگاه ضبط صدا برداری کنید.

 

با یک میکروفون استریو و یا دو میکروفون معمولی که در فاصله ۶۰ و ۱۲۰ سانتیمتری قرار گرفته باشند می توان صدای یک گروه چهار نفری از هم خوان ها را با تقاضا صوتی خوب را ضبط نمود و اما اگر توازن صوتی  آنها  نسبت بهم مناسب نیست می‌تواند فاصله ۲۰ سانتی‌متری را برای میکروفون گذاری انتخاب کرد و توازن مورد نظر را به وسیله میز صدا ایجاد نمود همچنین این روش بیشتر برای تولید موسیقی تجاری مناسب است اگر از روش میکروفون گذاری  نزدیک استفاده می کنید خوانندگان را در فاصله حداقل ۶۰ سانتیمتر از یکدیگر قرار دهید تا از پدیده حذف آن پیشگیری کنیم.

 

چکیده

می‌توانیم میکروفن گذاری را اینگونه جمع بندی کنیم اگر نشت صدا و فیدبک به عنوان مشکل مطرح هستند میکروفون را به قسمتی از ساز که بلندترین صدا را در دارد نزدیک کرده و برای دریافت صدای طبیعی از اکولایزر استفاده کنید، در غیر اینصورت میکروفون را در نقاط مختلف ساز قرار دهید تا موقعیتی را که صدای شنیده شده از بلندگوهای مونیتور مطلوب است شما پیدا کنید برای هر سازی که هیچ نقطه صحیح واحدی برای میکروفون گذاری وجود ندارد، بلکه میکروفون را در جایی قرار دهید که توازن فرکانسی و مقدار پس اوایی محل را به میزان دلخواه تان باشد ‌.

روش‌های شرح داده شده را به عنوان نقطه شروع کار آزمایش کنید و سپس از ایده‌های خود را در مورد میکروفون گذاری دخالت دهید به گوش های خود اعتماد نمایید اگر قدرت و هیجان صدای گیتار های برقی و درام و اصوات  زیبای ادوات موسیقی آکوستیکی و آوازها را به وسیله گوشهای خود دریافت کنید آنگاه صدابرداری موفق آمیز را انجام دادند.

 

مطالب فوق تماما در گروه فنی مهندسی شرکت پیشتازان صدای نقش جهان وارد کننده رسمی برند soundco ایجاد شده است و کلیه حقوق مطالب آموزشی این درگاه متعلق به مالکیت حقیقی آن می باشد.