پروژه باشگاه المپیا

پروژه دارالشفا

پروژه باشگاه افرا

پروژه باشگاه سام لند

سالن شهید حججی نجف آباد

کنفرانس آموزش و پرورش

تالار فیروزه

پروژه تلویزیون شاهین شهر

سالن کنفرانس آران و بیدگل

سالن کنفرانس نقش جهان