میکروفن کنفرانس

6 کالا

 • میکروفن کنفرانس JTR مدل 222

  میکروفن کنفرانس JTR مدل 222 مناسب و کاربردی جهت اتاق جلسات با قابلیت نصب حداکثر 60 کنسول با یک منبع تغذیه  و قابل ارتقا تا 120 کنسول میکروفن، می تواند صدای مطلوبی از اتاق جلسات شما را بین مخاطبان به اشتراک بگذارد. اجزا تشکیل دهنده میکروفن کنفرانس شامل یک میکروفن و یک اسپیکر داخلی با ولوم کنترل سطح صدا می باشد. شما می توانید با اتصال هندزفری به میکروفن کنفرانس…
 • میکروفن کنفرانس JTR مدل 330

  میکروفن کنفرانس JTR مدل 330 مناسب و کاربردی جهت اتاق جلسات با قابلیت نصب حداکثر 60 کنسول با یک منبع تغذیه  و قابل ارتقا تا 120 کنسول میکروفن، با امکان اتصال سه دوربین متحرک می تواند صدای مطلوبی از اتاق جلسات شما را بین مخاطبان به اشتراک بگذارد. اجزا تشکیل دهنده میکروفن کنفرانس شامل یک میکروفن و یک اسپیکر داخلی با ولوم کنترل سطح صدا می باشد. شما می توانید…
 • میکروفن کنفرانس JTR مدل901

  میکروفن کنفرانس JTR مدل901 مناسب و کاربردی جهت اتاق جلسات با قابلیت نصب حداکثر 60 کنسول با یک منبع تغذیه  و قابل ارتقا تا 120 کنسول میکروفن، با امکان اتصال سه دوربین متحرک می تواند صدای مطلوبی از اتاق جلسات شما را بین مخاطبان به اشتراک بگذارد. اجزا تشکیل دهنده میکروفن کنفرانس شامل یک میکروفن و یک اسپیکر داخلی با ولوم کنترل سطح صدا می باشد. شما می توانید با…
 • میکروفن کنفرانس JTR مدل701

  میکروفن کنفرانس JTR مدل701 مناسب و کاربردی جهت اتاق جلسات با قابلیت نصب حداکثر 60 کنسول با یک منبع تغذیه  و قابل ارتقا تا 120 کنسول میکروفن، با امکان اتصال سه دوربین متحرک می تواند صدای مطلوبی از اتاق جلسات شما را بین مخاطبان به اشتراک بگذارد. اجزا تشکیل دهنده میکروفن کنفرانس شامل یک میکروفن و یک اسپیکر داخلی با ولوم کنترل سطح صدا می باشد. شما می توانید با…
 • میکروفن کنفرانس JTR مدل501

  میکروفن کنفرانس JTR مدل501 مناسب و کاربردی جهت اتاق جلسات با قابلیت نصب حداکثر 60 کنسول با یک منبع تغذیه  و قابل ارتقا تا 120 کنسول میکروفن، با امکان اتصال سه دوربین متحرک می تواند صدای مطلوبی از اتاق جلسات شما را بین مخاطبان به اشتراک بگذارد. اجزا تشکیل دهنده میکروفن کنفرانس شامل یک میکروفن و یک اسپیکر داخلی با ولوم کنترل سطح صدا می باشد. شما می توانید با…
 • میکروفن کنفرانس LEM مدل 302

  میکروفن کنفرانس LEM مدل 302 مناسب و کاربردی جهت اتاق جلسات با قابلیت نصب حداکثر 60 کنسول با یک منبع تغذیه  و قابل ارتقا تا 120 کنسول میکروفن، می تواند صدای مطلوبی از اتاق جلسات شما را بین مخاطبان به اشتراک بگذارد. اجزا تشکیل دهنده میکروفن کنفرانس شامل یک میکروفن و یک اسپیکر داخلی با ولوم کنترل سطح صدا می باشد. شما می توانید با اتصال هندزفری به میکروفن کنفرانس…

میکروفن کنفرانس

در دو نوع ساده و اتو تراک برای کاربری های مختلف ارائه می گردد.قابلیت تصویربرداری هوشمند ، ضبط صدا ، رای گیری ، سیستم مانیتورینگ و انتقال تصویر ، گیت حفاظتی و آیدی کارت ، همگی بخشی از قابلیت های سیستم میکروفن کنفرانس اتوتراک می باشد.