میکروفن کنفرانس

میکروفن کنفرانس

در دو نوع ساده و اتو تراک برای کاربری های مختلف ارائه می گردد.قابلیت تصویربرداری هوشمند ، ضبط صدا ، رای گیری ، سیستم مانیتورینگ و انتقال تصویر ، گیت حفاظتی و آیدی کارت ، همگی بخشی از قابلیت های سیستم میکروفن کنفرانس اتوتراک می باشد.