میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-دو
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-ده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-دو
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-سه
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-چهار
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-پنج
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-شش
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هشت
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-نه
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هفت
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-یازده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-دوازده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-سیزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-چهارده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-پانزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-شانزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هفده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هجده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-نوزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-بیست
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-بیست و یک
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-یک
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-دو
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-ده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-دو
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-سه
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-چهار
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-پنج
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-شش
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هشت
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-نه
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هفت
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-یازده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-دوازده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-سیزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-چهارده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-پانزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-شانزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هفده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-هجده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-نوزده
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-بیست
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-بیست و یک
میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000-یک

میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000

(دیدگاه 1 کاربر)

780,000 تومان 729,000 تومان

تخفیف : 51,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 19 دی, 1399

 Soundco VM-1000 Camera Microphone

میکروفن دوربین سوندکو مدل VM-1000 محصول تخصصی کمپانی معتبر ساندکو می باشد.که جهت اتصال به دوربین های DSLR به کار می رود .یک شاک مونت کاملا مرغوب و منعطف وظیفه نگهداری این میکروفن را بر روی دوربین های DSLR  بر عهده دارد.تمرکز صوتی این میکروفن بر روی هدف ، مهم ترین وجه برجستگی آن به سایر میکروفن ها می باشد.