میکسر دایناکورد مدل CMS-2200 تایوان

میکسر دایناکورد مدل CMS-2200 تایوان