میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920
میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920
میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920
میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920
میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920
میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920

میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920P.V AJM 920 Dynamic Microphone


میکروفن داینامیک پی وی مدل AJM920 یک میکروفن بدنه پلیمری با صدای مطلوب و نیز قیمت اقتصادی می باشد ، امپدانس 600 اهمی با دامنه فرکانسی 50 الی 15000 هرتز این محصول را در رسته کالا های میان رده قرار داده است .