میکروفن هدمیک بی سیم الکتروویس
میکروفن هدمیک بی سیم الکتروویس

میکروفن هدمیک بی سیم الکتروویسEV Headmic Microphone


میکروفن هدمیک بی سیم الکتروویس یک محصول کاربردی با قابلیت اتصال به سایر درگاه های ورودی میکروفن می باشد. دغدغه اکثر بلاگر ها یا تولیدکنندگان محتوا ایجاد یک فاصله نسبی مناسب تا دوربین می باشد که این امر با تهیه یک میکروفن بی سیم فاقد نویز و سازگار با تجهیزات تصویر برداری میسر می شود.