کپسول میکروفن داینامیک

علت از کار افتادن میکروفن ها

علت از کار افتادن میکروفن ها

علت از کار افتادن میکروفن ها و یا ضعیف شدن سطح صدای میکروفن بر اثر آسیب رسیدن به کارتریج یا کپسول میکروفن اتفاق می افتد، در ادامه با بررسی عوامل مختلف به حفظ و نگهداری صحیح میکروفن ها می پردازیم.

0نظرات