میکروفن یقه ای

نرم افزار ضبط صدا جهت موبایل

نرم افزار ضبط صدا جهت موبایل

بعضی از نسخه های نرم افزاری تلفن های همراه تعریفی برای ورود میکروفن خارجی ندارند و با توجه به ورود کانکتور میکروفن یقه ای کماکان صدای دریافتی از میکروفن داخلی موبایل را در اولویت خود دارد.

0نظرات
ضبط گفتار و معرفی انواع میکروفن و کاربرد آنها

ضبط گفتار و معرفی انواع میکروفن و کاربرد آنها

یکی از مهمترین کیفیت های ضبط کلام پایداری آن است بدین معنی که کیفیت تن صدا ، سطح صدا ، نواک و ضرب آهنگ کلام در حین ضبط نباید تغییر کند (به جز مواردی که به خاطر تاثیرات هنری مطلوب باشد). چرا این امر از اهمیت زیادی برخوردار است؟ چون اغلب، گفتار نهایی از برداشت های صوتی ضبط شده در روزهای مختلف فراهم می گردد پس کیفیت برداشت های صوتی باید با یکدیگر تطبیق داشته باشند در غیر این صورت در حین پخش تغییرات ناهنجار کیفیت را می شنوید .

3نظرات