میکروفن یقه ای برای گوشی

نرم افزار ضبط صدا جهت موبایل

نرم افزار ضبط صدا و تصویر برای موبایل

اکثر نرم افزار ضبط صدا و تصویر برای موبایل (camera recorder) نصب شده برروی گوشی های موبایل می توانند با وارد شدن فیش یا سوکت ورودی میکروفن یقه ای به صورت خودکار میکروفن اکسترنال را شناسایی و میکروفن داخلی تلفن همراه را غیر فعال کنند تا میکروفن اکسترنال صدای دریافتی را به نرم افزار ضبط صدا و تصویرانتقال بدهد و مبادرت به ضبط ویدئو کند.

0نظرات
ضبط گفتار و معرفی انواع میکروفن و کاربرد آنها

ضبط گفتار و معرفی انواع میکروفن و کاربرد آنها

یکی از مهمترین کیفیت های ضبط کلام پایداری آن است بدین معنی که کیفیت تن صدا ، سطح صدا ، نواک و ضرب آهنگ کلام در حین ضبط نباید تغییر کند (به جز مواردی که به خاطر تاثیرات هنری مطلوب باشد). چرا این امر از اهمیت زیادی برخوردار است؟ چون اغلب، گفتار نهایی از برداشت های صوتی ضبط شده در روزهای مختلف فراهم می گردد پس کیفیت برداشت های صوتی باید با یکدیگر تطبیق داشته باشند در غیر این صورت در حین پخش تغییرات ناهنجار کیفیت را می شنوید .

3نظرات