بلندگوی سقفی بلوتوث دار

بلندگو-سقفی

بلندگو سقفی

بلندگو سقفی ، یعنی حذف اسپیکر های متعدد در فضای خانه یا محل کار ، روی دیوار یا در کنار TV room . قرار گیری اسپیکر سقفی توکار در سقف های کاذب چند سالی است که آستانه توجه مصارف خانگی به رغم وسعت صوتی مطلوب و عدم دست و پا گیری باکس های صوتی ، مورد توجه قرار گرفته است . پخش فایل های صوتی از یک نقطه هر چند با قدرت زیاد جز نقاظ ضعف طراحی در مصارف خانگی به شمار می آید .

4 نظرات