انواع میکروفن یقه ای

راهنمای جامع انتخاب میکروفن

راهنمای جامع انتخاب میکروفن

آیا میکروفن باید خازنی و دینامیکی باشد ؟ آیا میکروفن باید تمام جهتی یا تک جهتی باشد؟ شما می توانید با شناخت انواع میکروفن ها و مشخصات آنها به سادگی جواب پرسش های فوق را بیابید . میکروفن منبع و سرمنشا و سیگنال صدای ضبط شده است پس اگر سیگنال آن نویز اعوجاج یافته باشد و یا کیفیت فرکانسی تغییر کرده باشد در تمامی زنجیره ضبط صدا، با این نقائص برخورد خواهید داشت. بنابراین بهتر است هزینه بیشتری را صرف خرید یک میکروفن با کیفیت نمایید .

0نظرات