اکو آمپلی فایر ها، دستگاه های صوتی با قیمت اقتصادی و مناسب برای مساجد و مصارف آموزشی می باشند و قابلیت نصب انواع بلندگو های اهمی را دارند .

اکو آمپلی فایر ها

بالا