میکسر و پاورمیکسر

میکسر و پاورمیکسر

میز کاری با درگاه های ورودی و خروجی متعددی است که وظیفه آلایش و و پالایش صوتی را برای تقویت یک صدای با کیفیت استریو بر عهده دارد.