منبع تغذیه

منبع تغذیه

منبع تغذیه دستگاهی است که توان الکتریکی را برای بار (مصرف‌کننده) تأمین می‌کند.

به عبارت دقیق‌تر، وظیفه منبع تغذیه، دریافت انرژی الکتریکی از یک منبع انرژی (برقی، مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب برای تغذیۀ بار است.