باند فلش خور

باند فلش خور:

استفاده از باند فلش خور این روزها دغدغه بسیاری از مخاطبان موسیقی برای پخش یک صدای ایده آل با حفظ کیفیت در فواصل زمانی مختلف می باشد.  امکاناتی همچون ورودی میکروفن، پخش فلش مموری، بلوتوث، ضبط صدا، رادیو اف ام، ورودی aux ، رموت کنترل با طول برد مناسب ، ووفر و تیوتر سایز بزرگ برای حفظ کیفیت موسیقی و خروجی جهت یک اسپیکر پسیو دیگر استفاده شده است.