اکو آمپلی فایر

اکو آمپلی فایر

کو آمپلی فایر ها، دستگاه های صوتی با قیمت اقتصادی و مناسب برای مساجد و مصارف آموزشی می باشند و قابلیت نصب انواع بلندگو های اهمی را دارند .