اسپیکر پسیو و اکتیو

اسپیکر پسیو و اکتیو

اسپیکر های پسیو فاقد آمپلی فایر می باشند و برای راه اندازی آنها باید از پاور میکسر و یا پاور های جانبی استفاده کرد .
اسپیکر های اکتیو دارای پاور داخلی میباشند و به خودی خود یا از طریق میکسر قابل راه اندازی هستند.