فروشگاه بادیس نمک آبرود
فروشگاه بادیس نمک آبرود-1

فروشگاه بادیس نمک آبرود

فروشگاه بادیس نمک آبرود، یکی از بزرگترین فروشگاه های پوشاک شهر نمک آبرود است که سیستم صوتی مورد نیاز پروزه  توسط تیم فنی مجموعه ما  کارشناسی و اجرا شده است. در این پروژه از بلندگو های سقفی 6 اینچ دو مگنت یا دو راهه در کنار یک آمپلی فایر رومیزی قدرتمند ساندکو استفاده است. تفکیک صوتی بالا به دلیل استفاده از بلندگو های دارای تیوتر و ووفر مجزا در کنار آمپلی فایر 6 زون برای کنترل سطح صدا در تمام نقاط از بر جستگی های آن به حساب می آید.

 

تجهیزات نصب شده در فروشگاه بادیس نمک آبرود :