بوستان مادر
بوستان مادر

بوستان مادر

بوستان مادر یک مکان تفریحی، رفاهی در شهر شاهین شهر می باشد که جهت رفاه بیشتر این مجموعه اقدام به تامین لوازم صوتی کرده است. فضای عمومی این مجموعه از یک سیستم صوت حرفه ای بهره می گیرد.

تجهیزات نصب شده در بوستان مادر: