باند یا بلندگو

باند یا بلندگو

باند یا بلندگو

دقیقا مشخص نیست که اصطلاح “باند” در ایران  به چه منظور انتخاب شده ‌است، ولیکن این نام گذاری به جعبه حاوی قطعات متعدد اسپیکر، ادغام شده با مدار تفکیک کننده صوتی برای پخش دامنه وسیعی از فرکانس ها، در ابعاد و اندازه های مختلف و با اشکال و رنگ های متنوع در انواع خانگی، استودیویی و اسپیکر های صحنه یا استیج گفته می شود.

 

BAND:

تلفظ: باند، بند، معنی: ارکستر، دسته موسیقی

شاید اولین چیزی که در یک کنسرت، یک مهمانی، یا حتی در یک تالارعروسی وارد می شود سیستم صوتی و اسپیکر های مرتبط به آن باشد و از آنجا که وارد شدن این اجزا (اسپیکر و متعلقات) به مهمانی یا بزم، پیام آور ورود یک بند موسیقی (MUSIC BAND) باشد، حاضرین و مهمانان در زمان ورود اسپیکر به مهمانی از لفظ عامیانه (باند آمد..)  استفاده می کردند. شاید در ابتدا منظور آنها  اعلام ورود گروه موسیقی به مجلس و مکان گردهمایی بوده است ولی به مرور، این نام به همان باکس صوتی(Speaker Box) نسبت داده شده است.